In hộp giấy đựng giầy

Hiện nay rất nhiều cửa hàng doanh nghiệp  đã in hộp giấy đựng giày để bảo quản sản phẩm  và có thể quảng bá thương hiệu của mình được tốt hơn đối với từng khách hàng. Theo thống kê thì quyết định mua hàng 50% dựa trên thương hiệu của sản phẩm và 30% quyết […]